Ειδήσεις για τη βιομηχανία

Πλεονεκτήματα του κλουβιού κουνελιών

2021-07-31
Πρώτον, μειώστε τις επενδύσεις στο σπίτι κουνελιών, αυξήστε τον αριθμό τωνκλουβια κουνελιου, μειώστε τη μυρωδιά της αμμωνίας και τη θερμοκρασία της παλίρροιας στο σπίτι των κουνελιών. μείωση της συχνότητας της νόσου ·
Δεύτερον, μειώστε την κατανάλωση νερού. μείωση της έντασης εργασίας των κτηνοτρόφων · βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης των νεαρών κουνελιών και των επιδόσεων παραγωγής θηλυκών κουνελιών αναπαραγωγής · προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να είναι πιο επαρκές

Τρίτον, συλλέξτε και χρησιμοποιήστε αποτελεσματικά τα κόπρανα και τα ούρα κουνελιού.